Centar Maksimir VMD Grupa

18-01-2019

Idejni, glavni i izvedbni projekt elektroinstalacija, transformatorske stanice i sustava za dojavu požara, stručni nadzor. • * 124 stana • * podzemna garaža • * lokali u prizemlju * cca 28500m2

Više informacija »