Kogeneracijsko-energetsko postrojenje na drvnu biomasu snage 2,96 MW, Podravska Slatina

30-03-2016

elektrotehnički projekt investitor: Miscanthus-Slatina d.o.o